NimrodTeam -Személyszállítás Németországba, Ausztriába, SvájcbaÁltalános Szerződési Feltételek(ÁSZF)


ÁSZF


ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK


A Nimrodteam társaság szállítási szabályzata

Tájékoztatjuk utasainkat, hogy a "NIMRODTEAM" weboldalán keresztül TÖRTÉNŐ foglalásaik vagy egyéb módon( SMS-ben,E-MAIL-en) megadott személyes adatok cégünk nyilvántartásába kerülnek. Ezeket az adatokat marketing, piackutató és ajánlattevői tevékenységükhöz használjuk fel.
A személyes adatok nyilvántartásba vétele és kezelése a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvény, valamint a Kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. Törvény alapján történik.
Az Üzemeletető (a járatot teljesítő fuvarozó) kötelezi magát az érvényes foglalással rendelkező személyeket,az előre megbeszélt útiköltség fejében a célállomásra eljuttatni.

A nemzetközi járatokon a belföldi utas szállítás nem lehetséges. Az utas,a foglalás véglegesítésével elfogadja, az Utazási feltételeket.

 A viteldíj  ára tartalmazza az utas-, valamint a poggyászbiztosítást.

 Az utazó felelőssége:
 Az utas köteles a hatóságok által előírt okmányokat beszerezni, valamint az utazás során érintett államok jogszabályaiban és egyéb előírásaiban foglaltakat teljesíteni. Ezen követelmények nem teljesítése miatt bekövetkezett károkért az Üzemeletető felelősséget nem vállal, az utazást megtagadhatja.
 Az utas köteles foglaláskor telefonos,valamint elektronikus elérhetőségét megadni-
 Beszálláskor, az utas köteles  felmutatni érvényes utazáshoz szükséges okmányát.)személyi igazolvány,útlevél,szükség esetén vízum). Minden utas köteles ismerni az adott országban érvényes határátkelési szabályokat.
 Amennyiben az utast az adott ország hatóságai nem engedik be az országba, az utas nem jogosult visszaigényelni a a foglalási díj árát vagy annak részét.
 Az utasnak a határátlépésekhez szükséges okmányokról (útlevél, vízum), valamint a kézi- és úti poggyász, vám- és egyéb kezeléséről magának kell gondoskodnia.
 Ha az utast útlevél- vagy vámvizsgálata alatt az ellenőrző szervek az utazásból kizárják, abban az esetben az utasnak kell - saját költségére - a továbbutazásról gondoskodnia, a menetjegy árát az Üzemeletető nem téríti meg és az utas semmiféle kártérítésre nem jogosult.
 Amennyiben a határszervek az utas belépését megtagadják és emiatt az utast, visszaszállíttatják, ennek minden nemű költségét az Üzemeletető az utasra hárítja. Az utas az utazás során, előre meghirdetett megálló esetén, köteles a buszra a  sofőr által megadott időn belül visszatérni. Amennyiben az utas a megadott időben nem tér vissza, az ÜZEMELETETŐ az ebből eredő károkért felelősséget nem vállal, a menetdíjat nem téríti meg.
 A szándékos rongálással okozott kárt, a károkozó utas köteles a helyszínen megtéríteni.
 Az utas köteles az utazás egész időtartalma alatt a biztonsági övet becsatolni.
Gyerekek utaztatása:
 - Gyerekek, 10 éves korig,szülővel, nagyszülővel, a törvényes képviselőtől kapott engedéllyel
 - 10 éves kortól 14 éves korig kizárólag a törvényes képviselőtől kapott írásbeli engedéllyel, felnőtt kíséretében,
 - 14 éves kortól 18 éves korig, kizárólag a törvényes képviselőtől kapott írásbeli engedéllyel utazhatnak az autóbuszokon.
Gyermeknek életkortól függetlenül, csak érvényes, útlevéllel, személyi igazolvánnyal utazhatnak.

 Az Üzemeletető felelőssége:
 Ha útközben a járat továbbhaladása az Üzemeletető hibájából akadályba ütközik, az Üzemeletető köteles egy rendelkezésre álló más járművel az utasok továbbszállításáról gondoskodni.
 Az Üzemeletető köteles megtéríteni az elővételben megváltott, menetjeggyel rendelkező utas késésből, vagy a járat elmaradásából származó és igazolt kárát, ha azt az üzemeltető szándékosan,vagy súlyosan gondatlanul okozta.
 A közúti közlekedés sajátosságai miatt időponti eltérések előfordulhatnak.
 A viteldíj teljes árának visszatérítése vagy az utazás lemondása- módosítása, akkor igényelhető, ha a járatot törlik. A kártérítés alapja a ténylegesen felmerült és igazolt kár, de a kártérítés felső határa az utas által kifizetett menetdíj, azaz a megvásárolt menetjegy összege. Magyar állampolgár részére a kártérítés kifizetése forintban történik. Az Üzemeletető nem köteles megtéríteni a járattal utazók kárát, ha bizonyítja, hogy a kárt működési körén kívül eső elháríthatatlan ok (pl. közlekedést hátráltató időjárási-, út- és forgalmi viszonyok, elhúzódó határkezelés, hatósági ellenőrzés, nem saját hibájából bekövetkezett baleset) idézte elő. Így nem terheli kártérítési felelősség az üzemeltetőt az előbbi okokból származó késések esetén sem.
  Amennyiben az utazást VIS MAJOR, így különösen háborús események, sztrájkok, elháríthatatlan természeti jelenségek, vagy technikai akadályok befolyásolják, ezért és az utazás fenti okokból bekövetkezett késésért és elmaradásáért az Üzemeletetőt felelősség nem terheli. A fenti okok miatt jelentkező többletköltségek (pl. útközbeni szállás) az utast terhelik.
Útipoggyásszal kapcsolatos esetleges kártérítés esetén az útipoggyász értéke a kifizetett menetjegy értéke.
 Elvesztett, megsérült poggyász esetén az utas köteles a kárt rögtön a célállomásba való megérkezés után jelenteni  a sofőrnél.
 Az Üzemeletető alkalmazottja köteles a kárbejelentést írásban igazolni.
 Az Üzemeletető nem felelős a poggyászban keletkezett kárért, amennyiben:
  - a poggyász csomagolása nem felel meg a poggyász típusának,
 - az utas nem jellemezte helyesen a poggyász tartalmát,
 - a szolgáltató által nem befolyásolható eseményre kerül sor (természeti katasztrófák, - harmadik fél cselekedete),
 - a poggyászban az utas tett kárt.
 - közlekedés sajátosságai miatt menetrendi eltérések előfordulhatnak.

 Az útipoggyász szállításának feltételei
  Az Üzemeletető utasonként legfeljebb két útipoggyász elszállítására vállal kötelezettséget, melynek árát a viteldíj tartalmazza. Az útipoggyász legnagyobb súlya 20 kg, maximális csomagmérete: 100 x 50 x 40 cm lehet. Amennyiben az utas kettőnél több útipoggyásszal rendelkezik, az Üzemeletető a 3. és további poggyászokat csak szabad férőhely esetén és további díjfizetés mellett szállítja el. Útipoggyász csak arra a buszjáratra és abban a viszonylatban adható fel, amelyik járaton, és amelyik megállóhelyig az utas utazik. A szállításból kizárhatóak az utasok egészségét és a többi poggyász épségét veszélyeztető poggyászok. Útipoggyászként nem szállítható olyan tárgy, amelynek szállítását jogszabály vagy hatósági rendelkezés tiltja, illetőleg amely méreténél vagy súlyánál fogva a járművön erre kijelölt helyen nem helyezhető el.

A poggyászszállítás árjegyzéke:
Maximum 1 db kézipoggyász szállítása ingyenes
 Kézipoggyásznak minősül, a csomag, ami az utasnál van, az autóbuszra történő felszálláskor.
 Kézipoggyászban nem szállítható:
 1. olyan tárgy, amelynek szállítását jogszabály, vagy hatósági rendelkezés tiltja,
 2. olyan tárgy, amely méreténél, vagy súlyánál fogva a járművön az erre kijelölt helyen nem helyezhető el, vagy a többi utas testi épségében, ruházatában, kézipoggyászában kárt okozhat,
 3. töltött lőfegyver.
A kézipoggyásznak nem minősülő 2 db útipoggyászok szállítási díját a viteldíj ára tartalmazza.
Kerékpár vagy nagy méretű sportszer szállítási díja 10 KG-ig,azon felül 1 euro/KG
 Kerékpár vagy nagy méretű sportszer szállítása csak szabad kapacitás esetén vállalható, abban az esetben, ha nincs szabad férőhely az autóbuszon, az Üzemeletető nem vállal felelősséget a kerékpár biztonságos elhelyezéséért. Babakocsiért, poggyászdíjat, nem kell fizetni, amennyiben a gyermek is utazik. Poggyászdíjat, csak abban az esetben kell fizetni, amennyiben csak a babakocsi szállítása történik.